Skierowany jest on do osób, które powodu epidemii i zawieszania działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się dn. 10 kwietnia br.

Publikujemy dla Państwa pismo oraz plik z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie, związane z otrzymaniem wsparcia. Wsparcie dotyczy m.in. uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Skip to content