(NIE)PEŁNOSPRAWNI – AKTYWNI KULTURALNIE

Wrzesień i październik stoi w Fundacji Oczami Brata pod znakiem cyklicznego projektu „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”. Co roku wczesną jesienią odbywa się innowacyjny projekt, który łączy osoby o różnej sprawności.

Idea „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” powstała w 2012 roku. Celem idei jest organizowanie  działań ukierunkowanych na promocję autorskiej twórczości uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnościami oraz działań mających na celu zwiększenie integracji oraz tolerancji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności. W skład projektu wchodzą cztery wydarzenia, a mianowicie: Gra Miejska, Happening, Salon Poezji oraz znany już na całym śląsku Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada”.

Gra Miejska jest nową formą rozrywki, która jest rozgrywana w wielu miastach na świecie. Esencją gry miejskiej jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej, jako istotnego elementu rozgrywki. W rozwiązywaniu zadań pomagają wskazówki wręczane przez wolontariuszy. Zadania w Grze miejskiej opierają się na wykorzystaniu interaktywnych metod warsztatowych. Wygra ta grupa, która zgromadzi najwięcej punktów. Co roku Gra Miejska odbywa się w innej dzielnicy miasta, co daje uczestnikom możliwość poznania historii Częstochowy. W Grze Miejskiej co roku bierze udział min. 100 uczestników.

Happening jest inicjatywą integrującą osoby o różnej sprawności, podczas której ideą jest powstanie wspólnie namalowanego obrazu. Osoby niepełnosprawne wraz
z wolontariuszami, malują wspólnie obraz. Celem happeningu jest ukazanie twórczej ekspresji i wrażliwości osób o różnej sprawności, wyrażonej w namalowanym ogromnym obrazie. Jest to również niezwykła forma zabawy, stwarzająca możliwość integracji i wspólnego tworzenia. Ważnym elementem wydarzenia są działania promocyjne w celu uwrażliwienia społeczeństwa. Happening ukazuje ogromną wrażliwość i bogatą dusze osób o różnej sprawności.

Salon Poezji promuje umiejętności literackie osób z niepełnosprawnościami oraz udowadnia, że osoby mniej sprawne posiadają niesamowitą dusze artystyczną. Salony Poezji są inicjatywą aktorki Anny Dymnej i są organizowane w wielu miastach Polski oraz po za jej granicami. Fundacja Oczami Brata postanowiła, iż będzie prezentowała twórczość osób, które w społeczeństwie, na co dzień są zapomniane i niedocenione. Muzycznie spotkanie ilustrują osoby o różnej sprawności w duchu integracji i tolerancji.

Przegląd „Maskarada” został zainspirowany wydarzeniem pod nazwą: „Albertiana”, które jest organizowane w Krakowie przez Fundację im. Brata Alberta oraz przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. W Częstochowie, – co jakiś czas – organizowane są konkursy, festiwale prezentujące określone grupy z środowiska osób z niepełnosprawnością. Przegląd „Maskarada” jest, dlatego wyjątkowy i niepowtarzalny, ponieważ umożliwia pokazanie na scenie osób niepełnosprawnych wraz z wolontariuszami. Przegląd daje możliwość występu na prawdziwej scenie oraz promuje występujące grupy teatralne, muzyków i piosenkarzy. Prezentujący się artyści mają okazję skorzystać z profesjonalnie przygotowanego zaplecza technicznego. Całości towarzyszą występy muzyczne osób pełnosprawnych w ramach idei tolerancji i integracji.

Projekt z roku na rok zrzesza coraz większą grupę odbiorców z całego województwa śląskiego. Pierwsze trzy zadania skierowane są do osób mieszkających w Częstochowie oraz pobliskich okolicach, natomiast na Maskaradę przybywają licznie grupy teatralne i muzyczne z całego województwa śląskiego.

Zadanie obejmuje Patronatem Honorowym co roku Prezydent Miasta Częstochowy oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Skip to content