Rehabilitacja osób niepełnosprawnych to zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja lecznicza odbywa się na podstawie odrębnych przypisów.

Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoba niepełnosprawna może raz w roku ubiegać się o dofinansowanie– ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie informacje dotyczące dofinansowań można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,8265,informator-wsparcie-dla-osob-gluchych.html. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferowanego wsparcia.

Skip to content