Zadaniami Partnerstwa jest:
– organizowanie szeroko rozumianej integracji, aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością,
– wzmożenie działań promujących pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością,
– podejmowanie działań łamiących stereotypy,
– promocja dobrych praktyk organizacji, w tym dzielenie się nimi z partnerami,
– podejmowanie wspólnych działań w zakresie w pozyskiwaniu środków na działanie,
– współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych,
– pomoc w opracowaniu i realizacji działań związanych z polityką miasta na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym programu „Częstochowa Niepełnosprawnym”.

 
Więcej o organizacjach działających w Partnerstwie Częstochowa-Niepełnosprawnym oraz o wszelkich inicjatywach, możecie się Państwo dowiedzieć na stronie: http://czestochowa-niepelnosprawnym.org
Skip to content