Paulina Fronczak 

Wiceprezes Zarządu Fundacji Oczami Brata

Była kierownikiem Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w latach 2016-2018. To dyspozytor asystentów, koordynatorka usług asystenckich w fundacji, trener aktywności w projekcie „Pierwszy krok do samodzielności”, asystent osoby niepełnosprawnej, animatorka Partnerstwa „Częstochowa Niepełnosprawnym”, koordynatorka wielu projektów w Fundacji Oczami Brata. Doceniono ją Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych podczas Gali Ekonomii Społecznej w 2018 r. To także laureatka nagrody „Wolontariusz roku 2014” przyznanej podczas Gali Częstochowskiego Wolontariatu w 2014 r. Z wykształcenia pracownik socjalny, magister pedagogiki, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej na podstawie ukończonego szkolenia specjalizacyjnego.

Chcesz dołączyć do Naszego zespołu?

Ponieważ ciągle się rozwijamy, potrzebujmy nowych rąk do pracy. Czasem nowa przygoda potrafi zacząć się od paru kliknięć 🙂 

Skip to content