Brała udział w wymianie międzynarodowej oraz licznych projektach Unii Europejskiej dotyczących m.in. niepełnosprawności, komunikacji w zespole, przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości. Ukończyła kurs 3 stopnia systemu języka migowego KRSS3 SJM dla pracowników służb społecznych, była wiceprzewodniczącą koła naukowego na UŚ. Współorganizowała oraz brała czynny udział w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych asystentów ON. Brała udział w wymianie międzynarodowej oraz licznych projektach Unii Europejskiej dotyczących m.in. niepełnosprawności, komunikacji w zespole, przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości.

Skip to content