PIERWSZY KROK DO SAMODZIELNOŚCI

EFS

Informacja o projekcie „Pierwszy krok do samodzielności”
Projekt „Pierwszy krok do samodzielności” zakłada utworzenie 5 pracowni warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością, 1 mieszkania wspomagano-treningowego oraz skuteczną rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie społeczne dla otoczenia osób z niepełnosprawnością.

Działanie realizowane jest od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Projekt obejmuje wsparciem 25 osób z niepełnosprawnością oraz 9 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, tj. np. najbliższą rodzinę.

Głównym celem projektu jest skuteczna, aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, poprzez wzrost samodzielności (udział w zajęciach warsztatowych, trening samodzielności) oraz zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnoprawnością, zamieszkujących subregion północy województwa śląskiego.

Dzięki działaniom 4 osoby niepełnosprawne uzyskają kwalifikacje, 22 osoby będą poszukiwały pracę a 5 osób podejmie zatrudnienie.

W Częstochowie powstało 5 nowych pracowni warsztatowych:

  1. Pracownia gospodarstwa domowego
  2. Pracownia gastronomiczna
  3. Pracownia rękodzieła
  4. Pracownia manualno-introligatorska
  5. Pracownia usprawnienia ruchowego połączona z relaksacją oraz rozwojem artystycznym

W pracowniach osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać swoje umiejętności, co w przyszłości skutkować będzie skutecznym startem na rynku pracy! Zajęcia trwają 7 godzin dziennie jak praca na pełny etat osób z niepełnosprawnością.

Ponadto w ramach zadania zostaną zorganizowane tzw. „Dni otwarte” dla pracodawców, w celu poznania potencjalnych pracowników – osób niepełnosprawnych. Pracownie bazują na innowacyjnych scenariuszach zajęć oraz tzw. portfolio, stanowiącym uzupełnieniem do CV.

Zadanie ponadto przewidywało utworzenie mieszkania treningowego (jest to trzecie mieszkanie prowadzone przez Fundację Oczami Brata), które niezbędne jest na drodze ku osiągnięciu samodzielności przez osoby niepełnosprawne. W mieszkaniu wsparciem zostaną objęte osoby po 14 tygodni, co 6 turnusów, po 4 osoby niepełnosprawne w turze. Ponadto przygotowane zostało miejsce na tzw. Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny (KPI).

W mieszkaniu treningowym świadczone są usługi:

– usługi bytowe tj. miejsce bez barier architektonicznych, pokoje mieszkalne, łazienkę, pomieszczenia wspólnego użytkowania (m.in. kuchnia, pokój dzienny, jadalnia, pralnia
z suszarnią); wyżywienie (min. 3 posiłki dziennie),

– usługi asystenckie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem poziomu ich samodzielności tj. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc w kontaktach z otoczeniem i załatwianiu spraw osobistych.

W mieszkaniu dodatkowo osoby z niepełnosprawnością (łącznie 25 ON) przechodzą treningi samodzielności, które organizowane są przez Asystentów Osobistych Osób
z Niepełnosprawnością. Mieszkańcy wykonują treningi, m.in.: planowania i zarządzania budżetem, planowania czasem, przygotowywania materiałów do pracy, przygotowywania się do pracy (budzenie, toaleta, ubiór, jedzenie, etc.).

Ponadto zadanie przewiduje uczestnictwo w indywidualnych spotkaniach mobilizujących (z coachem).

Projekt przewiduje również:

– konsultacje z seksuologiem dla 25 osób z niepełnosprawnością,

– spotkania z pośrednikiem pracy dla 25 osób z niepełnosprawnością,

– uczestnictwo w grupowych spotkaniach z psychologiem dla 25 osób z niepełnosprawnością,

– bony aktywizujące dla 25 osób z niepełnosprawnością w formie biletu lub vouchera do kina, teatru, muzeum/galerii sztuki, restauracji, na mecz żużlowy, siatkówki itp.,

– transport uczestników,

– bilety MPK (treningi weekendowe),

– ubezpieczenie uczestników,

– Indywidualny Plan Rozwoju, ścieżka reintegracji (doradca zawodowy).

Biorąc pod uwagę kompleksowe formy wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością w projekcie, niezbędne jest objęcie wsparciem również otoczenie osób z niepełnosprawnością (tj. rodziców lub/i opiekunów). Rodziny mogą skorzystać ze spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy czy coachem.

Projekt dostępny jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zakres wsparcia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Łączna wartość projektu to 1 781 779,20 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata a Partnerem Fundacja Imago.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:

  1. zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki),
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji:

Paweł Bilski – Prezes Zarządu

Tel: 788-448-039

Adres e-mail: p.bilski@oczamibrata.pl

Paulina Ziembacz – Wiceprezes Zarządu

Tel: 533-527-368

Adres e-mail: p.ziembacz@oczamibrata.pl

Skip to content