Podaruj nam 1% podatku!


Pierwszy kwartał każdego roku to okres rozliczeń podatkowych. Do końca kwietnia, składając PIT macie możliwość przekazania swojego 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Przekazanie jednego procenta jest bardzo proste i zupełnie darmowe – nie wpłynie na wartość zwrotu podatku.

Tak, jak od początku naszej działalności, tak i w tym roku bardzo prosimy o przekazanie nam 1%, byśmy mogli jeszcze lepiej działać, odpowiadając na potrzeby osób z niepełnosprawnością!
Środki pozyskane z 1% podatku przekazujemy na rzecz budowy Domu Oczami Brata, w którym zamieszka 16 osób z niepełnosprawnością, powstaną sale warsztatowe i rehabilitacyjne oraz centrum aktywności lokalnej.

KRS: 0000494434

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak przekazać 1% podatku?

Przekazanie jednego procenta jest bardzo proste i zupełnie darmowe – nie wpłynie na wartość zwrotu podatku.
Potrzebujesz jedynie numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć, oraz obliczonej kwoty 1% Twojego podatku.

Jak obliczyć wartość 1%? Jeden procent to po prostu jedna setna kwoty Twojego podatku. Przesuwamy więc przecinek o dwie cyfry w prawo. Przykładowo, jeśli Twój podatek wynosi 3254 zł, jego jeden procent to 32,54 zł. Następnie zaokrąglamy kwotę do pełnych dziesiątek groszy w dół. W podanym przykładzie, jeśli 1% wynosi 32,54 zł, należy przekazać 32,50 zł.

Jeśli wypełniasz deklarację w programie Twój e-PIT oraz przekazałeś w zeszłym roku swój jeden procent organizacji OPP, Twoje zeznanie będzie automatycznie uzupełnione o jej numer KRS. Możesz nic nie zmieniać i ponownie wesprzeć tę samą organizację lub wybrać opcję „Zmieniam organizację” i wpisać nowy numer KRS.

Możesz także zadecydować o celu szczegółowym, np. wskazać subkonto konkretnego podopiecznego fundacji. W kolejnej rubryce masz także możliwość wyrażenia zgody na przekazanie Twoich danych osobowych do wspieranej przez Ciebie organizacji.  Wypełnienie obu rubryk jest całkowicie dobrowolne.

Kto może przekazać 1% podatku?

Prawo do przekazania jednego procenta podatku ma każdy podatnik rozliczający się w danym roku podatkowym, który nie jest z podatku zwolniony.

Do kiedy rozliczyć PIT?

W tym roku wyznaczono następujące terminy złożenia deklaracji podatkowej:

  • do 28 lutego 2022 roku – PIT-28
  • do 30 kwietnia 2022 roku – PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
Jaki rodzaj PIT wybrać?

Najpopularniejsze formularze to PIT-36 oraz PIT-37.

PIT-36 wypełniają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które pracują na umowie o pracę, o dzieło lub zlecenie.

O innych rodzajach PIT-ów możesz przeczytać tutaj https://www.podatki.gov.pl/pit/abc-pit/zeznania/

Czy emeryci i renciści mogą przekazać swój 1% podatku?

Tak!

Jak to zrobić?

Nie musisz składać zeznania podatkowego. Wystarczy, że wypełnisz PIT-OP, czyli formularz informujący urząd o tym, że chcesz przekazać 1% podatku. Znajdziesz go tutaj, https://www.podatki.gov.pl/media/3631/pit-op.pdf. Możesz wypełnić go elektronicznie, wysłać pocztą lub zanieść do urzędu. Do wypełnienia formularza potrzebujesz swoich danych osobowych oraz numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć.

Jak rozliczyć się z małżonkiem?

Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy, że przy wypełnianiu zeznania jeden z małżonków zaznaczy odpowiednią rubrykę i wpisze dane współmałżonka. Wymagany jest również wyłącznie jeden podpis.

Prawo do rozliczania się ze współmałżonkiem posiadają osoby, które pozostawały przez cały rok w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej, a także nie korzystają z opodatkowania liniowego, ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

Najpierw należy osobno, dla każdego małżonka odliczyć ulgi, które mu przysługują. Następnie dodać dochody obojga małżonków, podzielić je przez dwa, wyliczyć podatek od uzyskanej kwoty, a potem pomnożyć razy dwa.

Ulgi podatkowe

Składając zeznanie podatkowe możemy skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Zmniejszają nam one kwotę podatku lub pomniejszają uzyskany dochód o wartość konkretnych wydatków. Do najpopularniejszych ulg podatkowych należą:  prorodzinna, rehabilitacyjna, na internet oraz dla krwiodawców. W tym roku możemy odliczyć także darowiznę na rzecz walki z COVID-19. Więcej o ulgach podatkowych przeczytasz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/

Odliczenie darowizny, a 1%

Możesz odliczyć od swojego podatku darowizny przekazywane organizacjom pożytku publicznego w trakcie roku, za który dokonujesz rozliczenia. Warto pamiętać, że, niezależnie od odliczania darowizny, nadal możesz przekazać nam swój 1%. Darowizna jest bowiem osobnym sposobem wsparcia organizacji.

Jaka jest różnica między e-deklaracją, a e-PIT?

e-Deklaracja – to elektroniczna wysyłka deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego. Dokument ten trzeba podpisać danymi autoryzującymi lub e-podpisem.

Twój e-PIT – to przygotowana przez Urząd Skarbowy deklaracja PIT. Jest ona dostępna po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl. Taką deklarację można zaakceptować, skorygować lub odrzucić i złożyć własną deklarację.

Skip to content