Kwalifikację: 
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (rekomendowany min. 1 rok),
c) doświadczenie wolontaryjne,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) elastyczność i kreatywność.

CV, list motywacyjny, udokumentowane wykształcenia: dyplom oraz suplement, a także propozycja stawki godzinowej – prosimy przesyłać na adres: biuro@oczamibrata.pl do dnia 1.08.2017r.

Oferujemy:
możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się fundacji. Możliwość realizacji własnych, ciekawych pomysłów. Pracę w młodym zespole i przyjaznej atmosferze. Umowę lecenia na rok z możliwością przedłużenia do lat 3.

Skip to content