Projekt realizowany będzie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Zadanie obejmie wsparciem minimum 25 osób z niepełnosprawnością oraz 9 osób z otoczenia osób
z niepełnosprawnością, tj. np. najbliższą rodzinę.

Głównym celem projektu jest skuteczna, aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, poprzez wzrost samodzielności (udział w zajęciach warsztatowych, trening samodzielności) oraz zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnoprawnością, zamieszkujących subregion północy województwa śląskiego.

Dzięki działaniom 4 osoby niepełnosprawne uzyskają kwalifikacje, 22 osoby będą poszukiwały pracę a 5 osób podejmie zatrudnienie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata a Partnerem Fundacja Imago.

            Rekrutacja trwa do dnia 14 stycznia 2018 roku. CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje prosimy składać mailowo lub osobiście w biurze fundacji.

Na ocenę merytoryczną i formalną zgłoszenia składać się będą następujące elementy:

– analiza dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa rekrutacyjna.

Na rozmowy rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje:

  1. wykształcenie kierunkowe (m.in. pedagogika specjalna, psychologia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo, opiekun medyczny, fizjoterapia i inne kierunkowe) lub/i zakończone szkolenia/kursy z zakresu wsparcia osób
    z niepełnosprawnością,
  2. doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) formalne lub nieformalne dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością m.in.: w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej, wychowawcy, terapeuty, podejmowanym w np. placówce wsparcia dziennego, warsztacie terapii zajęciowej, domu dziennego pobytu, środowiskowego domu samopomocy, itd.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Adrianna Kapitańska,
Tel. 533-524-368, 788-448-039,
a.kapitanska@oczamibrata.pl,
biuro@oczamibrata.pl

Hala Sportowa Częstochowa (2 piętro)

  1. Żużlowa 4, 42-200 Częstochowa
Skip to content