JAK TO DZIAŁA?
Pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Skip to content