AKADEMIA WOLONTARIATU

Fundacja Oczami Brata zaprasza do projektu pn. „Akademia Wolontariatu”, który jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Akademia jest innowacyjną i nowatorską formą działania na gruncie wolontariatu. Poszukujemy nowych, nierutynowych rozwiązań problemów w środowiskach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w której wolontariusze będą mogli doskonalić swoje umiejętności, otrzymywać oferty pracy wolontaryjnej, stawiać pierwsze kroki na rynku pracy oraz zwiększać swoją wiedzę w dziedzinie wolontariatu.

Akademia Wolontariatu to miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Akademia jest miejscem dla osób, których pasją jest pomaganie drugiemu człowiekowi oraz angażowanie się w działania wolontaryjne. Akademia jest szansą nie tylko na to, aby pomagać drugiemu człowiekowi, ale również daje szansę na rozwój osobisty każdego wolontariusza. Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w Akademii Wolontariatu są:

  1. Zrzeszanie wolontariuszy, działaczy, organizacji społecznych z całego miasta i okolic.
  2. Wspomaganie już funkcjonujących ośrodków aktywności lokalnych, m.in. przez przekazywanie ofert wolontarystycznych do wolontariuszy, napływających
    od działających lokalnie organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji dzięki pośrednictwu wolontariatu.
  3. Szkolenia, rozwój i edukacja wolontariuszy, którzy ochoczo działają wolontarystycznie na terenie naszego miasta.
  4. Zapewnienie wolontariuszom lepszego startu na rynku pracy oraz tworzenie możliwości do udoskonalania i kreowania nowych działań poprzez Biuro Karier Społecznych.
  5. Szeroka akcja promocyjna w szkołach różnego szczebla oraz instytucjach już współpracujących z grupą potencjalnych wolontariuszy.
  6. Nagradzanie i docenianie wolontariuszy podczas „zakończenia roku akademickiego”, 5 grudnia 2016 i 2017 roku.

Akademia w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich funkcjonuje od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2017 roku, z możliwością kontynuacji. Działania dofinansowane jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie materiały dostępne są do pobrania poniżej w formie elektronicznej. Ponadto to zgłoszenia do projektu można znaleźć w:
– Biurze Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, Hala Sportowa Częstochowa),
– Centrum Promocji Młodych (Al. Wolności 30, Częstochowa),
– Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1, Częstochowa).

Koordynatorem Wolontariatu jest Konrad Flis, Tel. 537-922-185,
e-mail: k.flis@oczamibrata.pl

Skip to content