Akademia współpracy obywatelskiej

„Akademia współpracy obywatelskiej” realizowane jest od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, tj. Miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, myszkowski oraz kłobucki..
Wsparcie jest kierowane do 200 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 10 nauczycieli z powyższych szkół, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 10 podmiotów ekonomii społecznej (PES) zainteresowanych współpracą z wolontariuszami.

Cel główny projektu to: wzrost partycypacji osób młodych w Częstochowie w sprawach publicznych poprzez następujące działania:
– wsparcie 200 uczniów w rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich,
– przygotowanie 10 nauczycieli, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 10 przedstawicieli PES do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich młodych osób,
– utworzenie Biura Współpracy Obywatelskiej zajmującego się promocją postaw społecznych i obywatelskich, szkoleniami oraz wsparciem szkół, organizacji pozarządowych i PES w podjęciu współpracy w obszarze edukacji obywatelskiej.

W projekcie zaplanowano 3 działania:
1. Młody obywatel – warsztaty „Vademecum współpracy obywatelskiej” dla uczniów, którzy dzięki udziałowi w projekcie rozwiną kompetencje społeczne i obywatelskie;
2. Koordynator pierwsza klasa – warsztaty „Vademecum współpracy obywatelskiej” dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz PES, którzy dzięki udziałowi w projekcie rozwiną kompetencje do kształtowania postawy społecznej i obywatelskiej młodego pokolenia;
3. Biuro Współpracy Obywatelskiej, które zajmie się m.in. promocją edukacji obywatelskiej, szkoleniami oraz intensyfikowaniem współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji obywatelskiej.

Projekt Akademia współpracy obywatelskiej został współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

Skip to content