Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2020

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

 

Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2020” dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Wartość dofinansowania: 557 172,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 567 172,00 zł 

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 58 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkających w Częstochowie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w terminie 1.05-31.12.2020 r.

Zadanie polega na zapewnieniu usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

 

Zadaniami zaplanowanymi w pracy asystenta będą w szczególności:

– wsparcie w wyjściu i powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (m.in. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.),

– wsparcie w wyjściu i powrocie na zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne,

– wsparcie w zakupach – jedynie w momencie czynnego i aktywnego udziału w nich osoby z niepełnosprawnością,

– wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,

– wsparcie w nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– wsparcie w korzystaniu z dóbr kulturalnych (np. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy, teatr etc.).

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa,  którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min 58 osób

 

Efektem realizacji zadania będzie:

  1. Bezpośrednim efektem będzie usługa wsparcie w formie Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych min. 58 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (max 30 godzin w miesiącu na uczestnika – łącznie 19 200 godzin wsparcia).
  2. Zostanie osiągnięty wzrost form wsparcia dla minimum 58 osób z niepełnosprawnością w mieście Częstochowa, poprawa ich sytuacji społecznej i zawodowej, edukacyjnej, kulturalnie, etc.
  3. Przewidywane jest wykorzystanie rezultatów działania w dalszych działaniach fundacji, m.in. przez realizację projektów dofinansowanych ze środków PFRON, EFS oraz innych form wsparcia z projektów rządowych. Ponadto fundacja wykorzysta swoje doświadczenie nabyte w ramach działania w Międzynarodowej
    i Ogólnopolskiej Kolacji Usług Asystenckich.

 

Częstochowskie Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością 

ul. Krakowska 1
42-208 Częstochowa

Kontakt:

Katarzyna Wiśniewska

centrum@oczamibrata.pl

535-377-031

Skip to content