Częstochowa Niepełnosprawnym

Misją Fundacji Oczami Brata jest patrzenie na świat oczami osób z niepełnosprawnością, dlatego też w październiku 2015 roku fundacja jako reprezentant organizacji podpisała Partnerstwo „Częstochowa-Niepełnosprawnym”, w którym obecnie przewodniczy. Celem partnerstwa jest m.in. pomoc w opracowaniu i realizacji działań związanych z polityka miasta na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym programu „Częstochowa Niepełnosprawnym”  dotyczącym działań na rzecz aktywizacji i integracji z osobami z niepełnosprawnością. W skład partnerstwa wchodzi Fundacja Widzialni, Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że BUS”, Fundacja „Walczę z SM”, Fundacja Mozaika, Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA”, Gmina Miasto Częstochowa, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Serce”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie, Stowarzyszenie Częstochowskie „Amazonki”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja Chrześcijańska Adullam, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego.

Więcej o partnerach, najbliższych wydarzeniach na rzecz osób z niepełnosprawnością możne przeczytać na oficjalnej stronie Partnerstwa.

Email

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59, lok. 2

Częstochowa 42-208

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content