Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.
NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY!

Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul. Mielczarskiego. Za organizację imprezy odpowiada Fundacja Oczami Brata. Nowy festiwal odbędzie się pod koniec wakacji, a konkretnie od 27 do 29 sierpnia. Miejscem kulturalnych działań będzie Stare Miasto. Wiele wydarzeń zorganizowanych zostanie w okolicach ul.Mielczarskiego w Częstochowie. To właśnie tutaj od grudnia 2016 r. mieści się Klubokawiarnia Alternatywa 21 prowadzona z powodzeniem przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jej twórcy, czyli Fundacja Oczami Brata i powołana przez nią Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa 21”, od dawna dokładają wielu starań, by odmienić oblicze tej niesłusznie zapomnianej częstochowskiej dzielnicy. Stąd tak liczne działania wpływające na społeczną rewitalizację tej części miasta. Częstochowianie nazywają ją potocznie „ulicą cudów”. Przydomek taki zapewniły jej zaś liczne przestępstwa, które miały tu dawniej miejsce. Odczarowanie niechlubnej historii nie jest zadaniem łatwym, to proces długotrwały, który wymaga nie tylko dużego zaangażowania, ale i pomysłowych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie Festiwal Kultury Alternatywnej. Organizując przedsięwzięcie na tak dużą skalę, możliwe będzie udowodnienie tego, jak wielki potencjał kryje to miejsce. Warto dodać, że eFKA stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez samych mieszkańców i efekt licznych rozmów dotyczących przyszłości Starego Miasta. Przyszłości, jakiej chcieliby dla tej dzielnicy częstochowianie. By taki cel osiągnąć, poprzeczka musi być ustawiona wysoko. Odzwierciedla to program festiwalu. Złożyły się na niego propozycje wartościowe, starannie przemyślane, wyselekcjonowane, takie, które zapewnią częstochowianom coś więcej niż pustą rozrywkę. eFKA od początku stanowić ma synonim jakości. Stąd i różnorodność wydarzeń. Przewidziano te teatralne, muzyczne, literackie i plastyczne. Założono powstanie muralu na kamienicach ul. Mielczarskiego, instalację artystyczną, plener malarski, warsztaty, czytania performatywne, spotkania, spektakle, koncerty i animacje dla dzieci. W sumie w Festiwalu Kultury Alternatywnej uczestniczyć ma ok. 150 artystów. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta Częstochowy.

PROGRAM FESTIWALU KULTURY ALTERNATYWNEJ: 27-29 SIERPNIA 2021 R.
PIĄTEK 27 SIERPNIA
16:00-17:00    Parada rozpoczynająca festiwal / Start: Plac W. Biegańskiego / Al. NMP / ul. J.
Piłsudskiego / ul. R. Mielczarskiego
17:00-20:00   Animacje artystyczne / Warsztaty kreatywne / Mmalowanie murali /
Fireshow / ul. R. Mielczarskiego
17:00-20:00   Plener malarski / ul. R. Mielczarskiego 20
17:00-18:00    Zagi / Koncert / Scena mała / ul. R. Mielczarskiego 31

17:30-18:30    Czytanie performatywne w reż. Piotra Siekluckiego / ul. R. Mielczarskiego
18:00-20:00   Impact / Animacje taneczne / ul. R. Mielczarskiego 20
18:00-19:15     Projekt Leśmian / Koncert / Scena duża / ul. J. Piłsudskiego 34 (parking za Konduktorownią)
18:30-19:30    „Ulice z historią” / Wernisaż wystawy Joanny Sidorowicz / Klubokawiarnia
Alternatywa 21 / ul. R. Mielczarskiego 20
19:00-20:00   „Cebula” w reż. Marka Ślosarskiego / Spektakl / Teatr Nowy w Częstochowie / Scena mała / ul. R. Mielczarskiego 31
20:30-22:00   Max Bravura / Koncert / Scena duża / ul. J. Piłsudskiego 34 (parking za Konduktorownią)
22:00-22:15    Otwarcie instalacji artystycznej Szymona Motyla / ul. R. Mielczarskiego 20
SOBOTA 28 SIERPNIA
12:30-13:30    Czytanie performatywne w reż. Sylwii Karczmarczyk / Teatr Oczami Brata / Scena
mała / ul. R. Mielczarskiego 31
14:00-15:00    „Zażynki” / Czytanie performatywne w reż. Tomasza Mana / Teatr im. A. Mickiewicza
w Częstochowie oraz Teatr Nowy w Częstochowie / Klubokawiarnia Alternatywa 21 / ul. R.
Mielczarskiego 20
15:00-20:00   Plener malarski / ul. R. Mielczarskiego 20
15:00-20:00   Animacje artystyczne / Warsztaty kreatywne / Malowanie murali / ul. R.
Mielczarskiego
15:00-16:00    CeZik Dzieciom Akustycznie/ Koncert / Impreza towarzysząca / Fundacja Eurohelp
/ ul. Przemysłowa 9
16:00-17:30    Spacer alternatywny z Januszem Pawlikowskim / Zbiórka ul. R. Mielczarskiego 20
16:00-17:30    Totalna Improwizacja / Koncert / Brama Smoka / ul. R. Mielczarskiego 16
17:00-18:00    Spotkanie z Bartkiem „Borówką” Borowiczem / Klubokawiarnia Alternatywa 21 /
ul. R. Mielczarskiego 20
17:30-18:30    „Maruczella” / Spektakl / Teatr Nikoli z Krakowa / Scena mała / ul. R. Mielczarskiego
31
18:30-19:30    Mikrokosmos / Koncert / Scena duża / ul. J. Piłsudskiego 34 (parking za
Konduktorownią)
19:30-20:30   „Pan Kot” w reż. Idy Bocian / Spektakl / Teatr Gdynia Główna / Scena mała / ul. R.
Mielczarskiego 31
20:30-21:30   Limboski / Koncert / Scena duża / ul. J. Piłsudskiego 34 (parking za Konduktorownią)
NIEDZIELA 29 SIERPNIA 2021

15:00-16:00    Eternal Spiritis / Koncert / Brama Smoka / ul. R. Mielczarskiego 16
15:00-20:00   Plener Malarski / ul. R. Mielczarskiego 20
15:00-20:00   Animacje artystyczne / Warsztaty kreatywne / Malowanie murali / ul. R.
Mielczarskiego
15:00-16:00    Spotkanie z Arturem Barcisiem / Scena duża / ul. J. Piłsudskiego 34 (parking za
Konduktorownią)
17:15-18:15      Lipny Barszcz / Teatr Improwizacji / Scena mała / ul. Mielczarskiego 31
17:30-19:00    „Łysa śpiewaczka” w reż. Andrzeja Majczaka / Teatr im. A. Mickiewicza w
Częstochowie / Scena duża / ul. J. Piłsudskiego 34 (parking za Konduktorownią)
18:00-19:00    Pospieszalski & Kafel / Koncert / Brama Smoka / ul. R. Mielczarskiego 16
19:00-20:00   Wernisaż wystawy poplenerowej / ul. R. Mielczarskiego 20

Uwaga: organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

Email

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59, lok. 2

Częstochowa 42-208

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content