PROGRAM OFF POLSKA - KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym Proxima w Krakowie, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie), osoby z niepełnosprawnością intelektualną (m.in. uczestnicy zajęć Fundacji Oczami Brata) oraz lokalna społeczność zamieszkująca teren tzw. Starego Miasta w Częstochowie (dawny obszar tzw. starego getta). Łącznie w spektakl zostanie zaangażowanych 50 osób, w tym aktorów i realizatorów. Twórców będzie wspierać 10 wolontariuszy.

Spektakl o roboczym tytule „Razem czy osobno” nawiązywać będzie do historii mieszkańców dzielnicy, szczególnie do częstochowskich Żydów oraz do twórczości Irit Amiel (1931-2021), izraelskiej poetki, pisarki, tłumaczki polskiego pochodzenia, częstochowianki, dwukrotnie nominowanej do Literackiej Nagrody NIKE.

Poprzez organizację spektaklu pragniemy przybliżyć częstochowianom historię swojej dzielnicy, przełamywać stereotypy, aktywizować społeczność i przybliżać dostęp do kultury osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Tym samym spektakl będzie miał charakter wielowymiarowy. Prace nad spektaklem poprzedzona będzie warsztatami teatralnymi, a udział w spektaklu poprzedzi casting. Inspiracją dla projektu są działania podejmowane m.in. przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie.

Nad całością wydarzenia czuwać będą dwaj dyrektorzy Teatrów Nowych: Paweł Bilski (Częstochowa) oraz Piotr Sieklucki (Kraków).

Partnerem projektu jest Teatr Nowy w Częstochowie oraz Klubokawiarnia i Kawiarnia Alternatywa 21.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 września 2021 r. pod numerem telefonu 533-527-368 lub mailowo biuro@oczamibrata.pl

Program OFF POLSKA realizowany jest ze środków Ministra kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content