Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnością,
w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej. W wypadku posiadania wolnych miejsc Warsztat może również objąć opieką osoby z innymi dysfunkcjami.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Warsztat mieści się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego przy ul. Łukasińskiego 40 w Częstochowie (wejście od tyłu budynku szkoły). Aktualnie wsparciem objętych jest 35 uczestników, którzy odbywają terapię w 7 pracowniach. 

Warsztat mieści się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego przy
ul. Łukasińskiego 40 w Częstochowie
(wejście od tyłu budynku szkoły).

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content