Wsparcie Terapeutyczne

Fundacja Oczami Brata wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością”.

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością z Miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego. Fundacja oferuje bezpłatne spotkania ze specjalistami (psychologami i coachami/terapeutami) w formie konsultacji online, telefonicznej lub w ramach spotkań bezpośrednich.

Zachęcamy do kontaktu osoby, które odczuwają obniżanie komfortu życia i trudności związane m.in. ze:

 • stresem,
 • depresją,
 • wypaleniem zawodowym, syndromem ocalenia, problemami w pracy,
 • lękiem, fobiami, napadami paniki,
 • doświadczaniem poczucia samotności, smutku, nieśmiałości,
 • obniżoną samooceną,
 • nadmierną zależnością od innych – ich oceny oraz akceptacji,
 • kryzysami życiowymi,
 • zdarzeniami traumatycznymi,
 • przemijaniem, starzeniem się
 • pandemią koronawirusa SARS CoV-2.

Osoby z niepełnosprawnością mogą bezpłatnie skorzystać z: 

 • konsultacji diagnostycznych,
 • terapii,
 • psychoedukacji,
 • pomocy psychologicznej,
 • interwencji kryzysowej,
 • coachingu rozwojowego,
 • warsztatów i treningów kreatywnych

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość finansowania: 500 380,00 zł

Okres realizacji: 1.12.2020-31.12.2021

Udział w projekcie jest bezpłatny

Biuro projektu:

ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content