Wszyscy jesteśmy inni

Projekt „Wszyscy jesteśmy inni” finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ma na celu odbycie 10 miesięcznego Wolontariatu przez osoby z różnych krajów, poznanie innej kultury oraz nabycie nowych umiejętności.  

W sierpniu 2021 roku Fundacja Oczami Brata przywita 3 osoby z Francji: Alexandre, Orlane i Margot  i jedną z Hiszpanii: Natalie.

Będą to Wolontariusze którzy aż do maja 2022 będą wspierać Nas w naszych działaniach oraz tworzyć własne inicjatywy wynikające ich pomysłów i doświadczeń. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, zwiększenie samodzielności uczestników oraz ich ogólny rozwój. Wolontariusze będą brać czynny udział w życiu społecznym co przyczyni się do poznania polskiej kultury i otwartości na nowe rzeczy.

Wolontariusze pracować będą przez 5 dni w tygodniu w wymiarze nie przekraczającym 35/h tygodniowo. Będą mieli okazję spróbować pracy w różnych dziedzinach, od pracy z osobami z niepełnosprawnościami, przez kursy językowe i współpracę ze szkołami, do organizacji życia kulturalnego w społeczeństwie.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: k.wisniewska@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content