W pracy psychologicznej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i poradnictwem, gdzie koncentruje się na wydobywaniu mocnych stron z ludzi i pomaganiu im w omijaniu osobistych barier.  W pracy doradcy zawodowego skupia się na pomocy w obraniu właściwej drogi zawodowej. Jako trener wykorzystuje swoją kreatywność, wiedzę oraz doświadczenie. Przeprowadziła ponad 1000 godzin zajęć warsztatowo – szkoleniowych oraz ponad 200 godzin coachingowych. Projektuje i realizuje projekty szkoleniowe z obszaru rozwoju osobistego oraz ekonomii społecznej. Pierwsze studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, drugie w Instytucie Psychologii WSH. Jest absolwentką Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła czteroletni proces kształcenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, ponadto roczny kurs psychoterapii w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej; szkolenie z terapii przez sztukę organizowane przez Fundację im. T.Deca przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Od 2011 roku posiada uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji – ukończyła szkolenie: Zorientowana na traumę terapia behawioralno-poznawcza(TF-CBT) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Asystenta Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie; odbyła szkolenie w Polskim Instytucie Simontonowskim. Oferuje pomoc w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysów emocjonalnych. 

W 2015 ukończyła kurs doradcy zawodowego. Przygotowanie trenerskie zdobyła w Śląskiej Szkole Trenerów „Meritum” w Katowicach (280 godzin) w 2010r.

Zaprojektowała i zarządzała realizacją wielu projektów edukacyjnych, jak również z obszaru szeroko rozumianej higieny psychicznej.  

Od października 2012 do stycznia 2018r. była Prezesem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej /status OPP /. Od czerwca 2015 roku jest Prezesem Fundacji Virtus i koordynatorem Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji KORE.

Przez ponad 8 lat pracowała z osobami chorującymi somatycznie, w tym po głębokich urazach oparzeniowych, z pacjentami onkologicznymi, ofiarami wypadków.

Od września 2017r. prowadzi spotkania indywidualne i grupowe z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz z niepełnosprawnością intelektualną w Fundacji Oczami Brata,  gdzie pracuje między innymi nad:  kształtowaniem pozytywnego stosunku do samego siebie, rozwijaniem poczucia tożsamości i niezależności, kształtowaniem poczucia sprawstwa, rozwijaniem wrażliwości, nauką radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijaniem kompetencji społecznych.

Pomimo intensywnego życia zawodowego w połączeniu z ciągłym rozwojem, znajduje czas na wypoczynek i hobby. Pasjonuje ją taniec, lubi podróżować, ceni aktywne formy spędzania wolnego czasu. Jej mocną stroną jest kreatywność oraz umiejętność radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach. Jej potencjał to przede wszystkim doświadczenie i kompetencje połączone z pasją i nowatorskim podejściem do realizacji zadań.

Skip to content