Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. 

Ze względu na stan pandemii w Polsce Asystent skupiać się będzie w swojej pracy na wsparciu w środowisku zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Codziennie do naszej organizacji trafiają telefony od osób z niepełnosprawnością i ich rodzin i opiekunów, iż w czasie pandemii również potrzebują stałego wsparcia. Nasza organizacja od 6 lat realizuje w sposób skuteczny różne programy wsparcia dla środowiska osób z niepełnosprawnością. Obecna sytuacja jest dla wielu rodzin bardzo trudnym czasem. Osoby przebywające m.in. w placówkach dziennych (jak w fundacyjnym Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Warsztacie Terapii Artystycznej) potrzebują kontynuacji wsparcia, aby m.in. nie dopuścić do regresji ich nabytych umiejętności, a rodzice i opiekunowie prawni potrzebują m.in. chwili dla siebie w stałej opiece nad swoim dzieckiem. 
W ramach programu można skorzystać z maksymalnie 30 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem blisko 80 osób z niepełnosprawnością. 
 
Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usługi Asystenta Osobistego prosimy o zgłaszanie się mailowo: biuro@oczamibrata.pl lub telefonicznie: 575-527-368. Rekrutacja osób z niepełnosprawnością jest ciągła, jednak liczba miejsc jest ograniczona. 
 
Ponadto niniejszy program stwarza możliwość utworzenia kolejnych miejsc pracy. Co w dobie pandemii otwiera perspektywy i możliwości dla osób, które utraciły zatrudnienie.
 
Fundacja ogłasza nabór Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Usługi asystenta mogą świadczyć:
a)  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b)  osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 
CV wraz z listem motywacyjnym oraz kartą zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie www.oczamibrata.pl prosimy kierować mailowo na adres: biuro@oczamibrata.pl do 23 kwietnia br. 
Planujemy zatrudnić około 25 Asystentów. Gwarantujemy szkolenie przygotowujące do pracy Asystenta Osobistego. 
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 
***
 
Informacji prasowej udziela dodatkowo Prezes Zarządu Paweł Bilski oraz Wiceprezes Zarządu Paulina Fronczak
Skip to content