Zadanie pn. „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Skip to content