TERAZ BŁESZNO!

W styczniu 2014 roku Fundacja Oczami Brata podjęła się animacji dzielnicy Błeszno w Częstochowie. W ramach prowadzonej działalności, w peryferyjnej dzielnicy miasta, organizowała początkowo spotkania partnerskie, w których brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek miejskich, członkowie Rady Dzielnicy oraz mieszkańcy Błeszna. Wspólną pracą partnerów, pod silnym przewodnictwem Fundacji Oczami Brata jako lidera, udało się m.in. zorganizować 4 zbiórki żywności dla najbiedniejszych mieszkańców Błeszna, piknik z okazji Dnia Dziecka, Grę Miejską pn. „Teraz Błeszno”, w której wzięli udział uczniowie częstochowskich szkół m.in. ze szkół specjalnych i integracyjnych, dzielnicowe sprzątanie, akcje mikołajkowe promocja i podejmowanie działań w ramach Budżetu Partycypacyjnego/Obywatelskiego, co przyczyniło się zarówno w 2014 i 2015 roku do osiągnięcia m.in. najwyżej frekwencji podczas głosowania mieszkańców i realizacji konkretnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego mieszkańców czy festyn rodzinny. Ponadto zaczęto proces formalizacji partnerstwa pod nazwą Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Teraz Błeszno”. W skład partnerstwa wchodzi Fundacja Oczami Brata – lider oraz Przedszkole Miejskie nr 19, Szkoła Podstawowa nr 26, Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa, Rada Dzielnicy Błeszno, Zakład Pogrzebowy Caban, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz mieszkańcy dzielnicy. Liderowanie partnerstwa trwa powyżej 2 lat. 

Skip to content