Fundacja Oczami Brata produkuje słuchowisko pt. „Cebula”, w ramach projektu „Te@tr na SŁUCHawkach”. Słuchowisko zostało napis przez dramaturga Łukasza Staniszewskiego (wyróżniany pisarz, dramaturg, twórca scenariuszy słuchowisk radiowych) i dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Reżyserem słuchowiska jest Cezary Ilczyna (aktor Teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie). Aktorami udzielającymi swoich głosów są: Joanna Fertacz, Cezary Ilczyna, Paulina Kajdanowicz, Natalia Świniarska, Krzysztofa Pawlicka, Krzysztof Berendt, Paweł Bilski.

W słuchowisku wykorzystany jest język sztuki, tam gdzie w  życiu dorosłej osoby
 z niepełnosprawnością język nauki, opieki zdrowotnej, społecznej i edukacji wyczerpał się. Temat poruszony w słuchowisku sięga tam, gdzie nikt nie sięga i porusza kwestie bardzo wyciszone w życiu społecznym. Słuchowisko opisuje potrzeby osób z niepełnosprawnością. Obserwuje je, zauważa oczami rodziny, brata, znajomych, czy osób przypadkowych.
Dlatego, słuchowisko stanie się realnym apelem osób z niepełnosprawnością. Chociaż swoją naturalnością, alternatywną formą dotrze ono do wielu osób, z różnych grup społecznych.

Słuchowisko w sposób artystyczny nawiązuje do historii założenia Fundacji Oczami Brata. Zbieżność imion i nazwisk nie do końca jest przypadkowa. Zależało nam na tym,
aby słuchowisko wiernie odzwierciedlało misję naszej organizacji i sposób patrzenia na świat „oczami brata”.

Obecnie trwają prace nad powstaniem całego materiału. Swoją premierę słuchowisko będzie miało w drugiej połowie sierpnia 2020 roku w radiach lokalnych oraz w Internecie.

Skip to content