USŁUGI PRZERWY REGENERACYJNEJ DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB ZALEŻNYCH

Projekt „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów  niepełnosprawnych osób zależnych” jest efektem partnerskiej inicjatywy, Fundacji Imago z zagranicznymi organizacjami, opartej na wspólnym celu:  wdrożeniu najlepszych rozwiązań “przerwy regeneracyjnej” w Polsce. Zastosowane i przetestowane rozwiązania, zostaną  opracowane w  oparciu o doświadczenie zagranicznych Partnerów: z Niemiec – Niemiecki Czerwony Krzyż  – jako organizacja humanitarna i charytatywna, będąca częścią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, prowadzi placówkę Centrum Integracji i Terapii (ITZ), w Wolfenbüttel (Dolna Saksonia). Jest to unikalna w skali regionu instytucja: pod jednym dachem oferuje usługi terapeutyczne, doradztwo i inne usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, seniorów.  Kolejnym Partnerem jest Wielka Brytania – Shared Lives South West – stowarzyszenie realizujące szeroki zakres usług w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez wysoko wyspecjalizowane usługi asystenckie oraz usługi przerwy regeneracyjnej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Imago z Wrocławia. Fundacja Oczami Brata od lutego 2018 roku wdraża realizację usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych na terenie miasta Częstochowy.

Kontakt w sprawie projektu: p.ziembacz@oczamibrata.pl, nr tel.: 533-527-368.

Projekt: Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 347 240, 69 zł.

Skip to content