WOLONTARIUSZ

Akademia Wolontariatu jest innowacyjną i nowatorską formą działania na gruncie wolontariatu. Poszukujemy nowych, nierutynowych rozwiązań problemów w środowiskach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w której wolontariusze będą mogli doskonalić swoje umiejętności, otrzymywać oferty pracy wolontaryjnej, stawiać pierwsze kroki na rynku pracy oraz zwiększać swoją wiedzę w dziedzinie wolontariatu.

Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje pomocy indywidualnej, grupowej, etc. zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji http://www.oczamibrata.pl/p,75,akademia-wolontariatu

Skip to content