Na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez wyżej wymienione osoby i przy uwzględnieniu wymagań zawartych w ofercie współpracy stwierdzono, iż kandydaci spełniają warunki oferty. Tym samym osobom tym przydzielono następujące stanowiska: Organizator Społeczności Lokalnej – Paweł Bilski, Animator lokalny – Marta Serwiak, Pracownik Socjalny – Paulina Ziembacz. Osoby te z dniem 8 lutego 2016 r. podpisują umowę zlecenie na realizację działań w ramach projektu „Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Zawodzie-Dąbie”.

 Logotypy

Skip to content