1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie dostawy całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) dla 5 osób z niepełnosprawnością,
w ramach projektu „Pierwszy krok do samodzielności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

Zestaw śniadaniowy

 1. Trzy jajka, szczypiorek, bułka kajzerka, porcja masła, herbata, kawa, kakao
 2. Trzy jajka, 1 pomidor, bułka kajzerka, porcja masła, herbata, kawa, kakao
 3. Bułka kajzerka, 1 pomidor, 2 plasterki szynki, 2 plasterki ser żółtego, porcja masła, herbata, kawa
 4. Bułka kajzerka, 3 parówki, porcja masła, herbata, kawa, kakao
 5. Bułka kajzerka, sałata, 1 pomidor, 1 ogórek, 2 plasterki ser żółtego, 2 plasterki szynki, herbata, kawa
 6. Mleko, płatki śniadaniowe, herbata, kawa, kakao
 7. Bułka kajzerka, twarożek, 1 pomidor, 1 rzodkiewka, kawa, herbata, kakao

Zestaw obiadowy

 1. 2 pomidory, śmietana, pietruszka, seler, marchewka, porcja rosołowa, bazylia, natka pietruszki, 3 ziemniaki, sól, kotlet schabowy, 1 marchewka, 2 jabłka
 2. Porcja rosołowa, pietruszka, marchewka, cebula, seler, natka pietruszki,
  3 ziemniaki, sól, 200gramów piersi z kurczaka, 3 marchewki
 3. Przecier ogórkowy, ogórek, śmietana, pietruszka, seler, marchewka, bazylia, natka pietruszka, 3 ziemniaki, sól, 200gramów mięsa mielonego, kiszona kapusta
 4. 2 pomidory, 1 papryka śmietana, pietruszka, seler, marchewka, porcja rosołowa, bazylia, natka pietruszki,100 gram frytek, olej, kotlet schabowy, 3 marchewki
 5. Cebula, bulion, czarny pieprz, papryka słodka, sól, ser żółty, wątróbka drobiowa, cebula, 3 ziemniaki, olej, kiełbasa
 6. Warzywa mrożone, przyprawa Vegeta, cebula, seler, pietruszka, kotlet schabowy, 3 ziemniaki, sól, pieprz mielony
 7. Koncentrat – żurek, jajko, chleb, kiełbasa, ryba, 100 gram frytek, pomidor, ogórek, sól, pieprz

Zestaw podwieczorek

 1. Ciasto
 2. Lody
 3. Czekoladowa babeczka
 4. Panna Cotta
 5. Galaretka
 6. Babeczka z owocami
 7. Owoce

Zestaw kolacja

 1. Płatki z mlekiem, kakao, kawa, herbata
 2. Jajko, bułka kajzerka, szynka, ser żółty, masło
 3. Parówki, bagietka, ketchup, musztarda, masło, sól
 4. Kiełbasa, chleb, masło, ketchup, musztarda
 5. Chleb tostowy, szynka, ser żółty, masło, sól pieprz
 6. Płatki owsiane, mleko, kakao, kawa, herbata
 7. Bułka kajzerka, serek wiejski, serek homogenizowany, masło, kakao, mleko, herbata

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: teren Miasta Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 2/PKDS/FOB/2018

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata:

 1. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 09.02.2018 r. do godz. 10:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl,  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
   (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie
  3. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania. Waga oceny stanowi 5% = 5 pkt.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi wyżywienia) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty:

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 95% = 95 pkt.

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt.

Na zakończenie wyboru oferty powstanie lista rankingowa z maksymalnie
1 wykonawcą z najwyższą liczbą punktów.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Adrianna Kapitańska, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Skip to content