Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu IX budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace instalacyjne – system przyzywowy, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Dom Oczami Brata (etap IX inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Miejsce i termin składania formularza rozeznania rynku:

Podpisany i zeskanowany formularz rozeznania rynku należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisany formularz w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Termin składania formularza w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 11 lipca 2022 roku o godzinie 12:00

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Piotr Bilski, tel. 792-47-59-22 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl

Wybór wykonawcy:
Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Konverta Sp. z o. o.
Skip to content