Zapytanie ofertowe

Usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe nr 1/STUDIUM/FOB/2020 w ramach projektu „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania usługi cateringowej dla 35 osób z niepełnosprawnością oraz 12 osób z ich otoczenia w tym:

– dostawa całodziennego wyżywienia dla 5 osób z niepełnosprawnością biorących udział w treningu mieszkaniowym,

– przerwy obiadowej dla uczestników szkoleń i kursów – 360 posiłków (15 spotkań średnio po 24 osoby),

– przerwy kawowej dla uczestników warsztatów grupowych: 6 spotkań po 12 osób oraz 6 spotkań po 35 osób,

w ramach projektu „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób
z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od 23 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.


Zakres usługi:

Dostawa całodziennego wyżywienia dla 5 osób z niepełnosprawnością biorących udział w treningu mieszkaniowym:

Zestaw śniadaniowy

 1. Trzy jajka, szczypiorek, bułka kajzerka, porcja masła, herbata, kawa, kakao
 2. Trzy jajka, 1 pomidor, bułka kajzerka, porcja masła, herbata, kawa, kakao
 3. Bułka kajzerka, 1 pomidor, 2 plasterki szynki, 2 plasterki ser żółtego, porcja masła, herbata, kawa
 4. Bułka kajzerka, 3 parówki, porcja masła, herbata, kawa, kakao
 5. Bułka kajzerka, sałata, 1 pomidor, 1 ogórek, 2 plasterki ser żółtego, 2 plasterki szynki, herbata, kawa
 6. Mleko, płatki śniadaniowe, herbata, kawa, kakao
 7. Bułka kajzerka, twarożek, 1 pomidor, 1 rzodkiewka, kawa, herbata, kakao

Zestaw obiadowy

 1. 2 pomidory, śmietana, pietruszka, seler, marchewka, porcja rosołowa, bazylia, natka pietruszki, 3 ziemniaki, sól, kotlet schabowy, 1 marchewka, 2 jabłka
 2. Porcja rosołowa, pietruszka, marchewka, cebula, seler, natka pietruszki,
  3 ziemniaki, sól, 200gramów piersi z kurczaka, 3 marchewki
 3. Przecier ogórkowy, ogórek, śmietana, pietruszka, seler, marchewka, bazylia, natka pietruszka, 3 ziemniaki, sól, 200gramów mięsa mielonego, kiszona kapusta
 4. 2 pomidory, 1 papryka śmietana, pietruszka, seler, marchewka, porcja rosołowa, bazylia, natka pietruszki,100 gram frytek, olej, kotlet schabowy, 3 marchewki
 5. Cebula, bulion, czarny pieprz, papryka słodka, sól, ser żółty, wątróbka drobiowa, cebula, 3 ziemniaki, olej, kiełbasa
 6. Warzywa mrożone, przyprawa Vegeta, cebula, seler, pietruszka, kotlet schabowy, 3 ziemniaki, sól, pieprz mielony
 7. Koncentrat – żurek, jajko, chleb, kiełbasa, ryba, 100 gram frytek, pomidor, ogórek, sól, pieprz

Zestaw podwieczorek

 1. Ciasto
 2. Lody
 3. Czekoladowa babeczka
 4. Panna Cotta
 5. Galaretka
 6. Babeczka z owocami
 7. Owoce

Zestaw kolacja

 1. Płatki z mlekiem, kakao, kawa, herbata
 2. Jajko, bułka kajzerka, szynka, ser żółty, masło
 3. Parówki, bagietka, ketchup, musztarda, masło, sól
 4. Kiełbasa, chleb, masło, ketchup, musztarda
 5. Chleb tostowy, szynka, ser żółty, masło, sól pieprz
 6. Płatki owsiane, mleko, kakao, kawa, herbata
 7. Bułka kajzerka, serek wiejski, serek homogenizowany, masło, kakao, mleko, herbata

Realizacja przerwy obiadowej dla uczestników szkoleń i kursów – 360 posiłków (przewidywana liczba uczestników podczas dnia szkoleniowego – 24 osoby x 15 spotkań):

 1. 2 pomidory, śmietana, pietruszka, seler, marchewka, porcja rosołowa, bazylia, natka pietruszki, 3 ziemniaki, sól, kotlet schabowy, 1 marchewka, 2 jabłka, woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba
 2. Porcja rosołowa, pietruszka, marchewka, cebula, seler, natka pietruszki,
  3 ziemniaki, sól, 200gramów piersi z kurczaka, 3 marchewki, woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba
 3. Przecier ogórkowy, ogórek, śmietana, pietruszka, seler, marchewka, bazylia, natka pietruszka, 3 ziemniaki, sól, 200gramów mięsa mielonego, kiszona kapusta, woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba
 4. 2 pomidory, 1 papryka śmietana, pietruszka, seler, marchewka, porcja rosołowa, bazylia, natka pietruszki,100 gram frytek, olej, kotlet schabowy, 3 marchewki, woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba
 5. Cebula, bulion, czarny pieprz, papryka słodka, sól, ser żółty, wątróbka drobiowa, cebula, 3 ziemniaki, olej, kiełbasa, woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba
 6. Warzywa mrożone, przyprawa Vegeta, cebula, seler, pietruszka, kotlet schabowy, 3 ziemniaki, sól, pieprz mielony, woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba
 7. Koncentrat – żurek, jajko, chleb, kiełbasa, ryba, 100 gram frytek, pomidor, ogórek, sól, pieprz , woda mineralna gazowana i niegazowana/ sok owocowy min. 200ml/osoba

Realizacja przerwy kawowej dla uczestników warsztatów grupowych: 6 spotkań po 12 uczestników oraz 6 spotkań po 35 osób:

Zestaw kawowy

 1. Kawa (min. 250 ml/1 osobę), herbata w torebkach: czarna, zielona, owocowa (min. 250 ml/1 osobę), soki owocowe – min. 2 smaki (min. 250 ml/1 osobę), woda mineralna gazowana, niegazowana w butelkach (min. 500 ml/1 osobę), cukier, cytryna, mleko do kawy, susz konferencyjny – min. 3 rodzaje ciastek (min. 100 g/1 osobę), patera z kanapkami – min. 3 rodzaje kanapek, w części wegetariańskie (2 kanapki/1 osobę)

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 23 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: teren Miasta Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 1/STUDIUM/FOB/2020

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 22.01.2020 r. do godz. 10:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl,  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
   (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie
  3. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania. Waga oceny stanowi 5% = 5 pkt.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi wyżywienia) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty:

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 95% = 95 pkt.

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt.

Na zakończenie wyboru oferty powstanie lista rankingowa z maksymalnie
1 wykonawcą z najwyższą liczbą punktów.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Magdalena Dąbrowska, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Skip to content