§ 1

Wydłużyć datę czasu trwania zarządzenia numer 1/03/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Zarządu Fundacji Oczami Brata na dni od 11 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 roku i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski,

Prezes Zarządu

/- / Paulina Fronczak,

Wiceprezes Zarządu

Skip to content