Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Fundacji Oczami Brata oraz na podstawie Instrukcji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, załączonej do pisma (PSI.6334.6.2020 z dnia 14.03.2020 r.) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zarządza się co następuje:

 §1

W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Fundacji Oczami Brata wprowadza dla pracowników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” następujące zmiany:

 

  1. 1, pkt. 1, Zarządzenia 3/04/2020 Zarządu Fundacji Oczami Brata z dnia 20 kwietnia 2020 roku, zmienia brzmienie na następujący:

Każdy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej pracujący w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” zobowiązany jest poinformować Fundację Oczami Brata o miejscu wykonywania innych obowiązków pracowniczych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 roku do odwołania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski,
Prezes Zarządu

/- / Paulina Fronczak, Wiceprezes Zarządu

Skip to content