§ 1

Wydłużyć datę czasu trwania zarządzenia numer 1/03/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Zarządu Fundacji Oczami Brata na dni od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski,

Prezes Zarządu

/- / Paulina Fronczak,

Wiceprezes Zarządu

Skip to content