Zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót budowlanych realizowanych ze środków własnych Fundacji Oczami Brata. Zakres usługi ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Dom Oczami Brata...

Zapytanie ofertowe numer 2/FOB/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót budowlanych realizowanych ze środków własnych Fundacji Oczami Brata. Zakres usługi ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Dom Oczami Brata...

Zapytanie ofertowe numer 1/FOB/NIW/PROO1A/2023

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez...

Zapytanie ofertowe numer 8/FOB/2022

  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zakupu mebli oraz sprzętów, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością,...

Zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2022

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2022 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem etapu V budowy Domu Oczami...
Skip to content