Zapytanie ofertowe numer 8/FOB/2022

  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zakupu mebli oraz sprzętów, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością,...

Zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2022

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2022 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem etapu V budowy Domu Oczami...

Zapytanie o cenę nr 4/AKTON/FOB/2021/R

Wynajem lokalu Zapytanie o cenę nr 4/AKTON/FOB/2021/R, zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Zapytanie o cenę nr 3/AKTON/FOB/2021/R

Specjalista ds. przygotowania uczestników do rozmów kwalifikacyjnychZapytanie o cenę nr 3/AKTON/FOB/2021/R zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego...

Zapytanie ofertowe 2/AKTON/FOB/2021 Wyposażenie

Wyposażenie Zapytanie ofertowe nr 2/AKTON/FOB/2021 w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Skip to content