Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2022 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem etapu V budowy Domu Oczami Brata: Roboty budowlane i instalacje

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu V budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji. Dom Oczami Brata składa się z dwóch budynków w zabudowie grupowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pełniącego funkcję rodzinnego domu pomocy oraz budynku rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotowy etap obejmuje obie części przedmiotowej inwestycji.

Dom Oczami Brata (etap V inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych. Ponadto budynek rehabilitacyjny częściowo dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdują się poniżej.

W postępowaniu nie ma możliwości uzupełniania/dosłania dokumentów (np. brakującego pełnomocnictwa, brakującego podpisu, brakującego załącznika i tym podobnych). Przesłana oferta powinna być prawidłowo skalkulowana (nie ma możliwości poprawy błędów rachunkowych), powinna być kompletna (zawierać wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisami) oraz być czytelnie zeskanowana.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata,
    Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 18 marca 2022 roku o godzinie 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Osoba do kontaktu ze strony Inwestora: Piotr Bilski, tel. 792-475-922 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl

Wybór wykonawcy:

Do realizacji zadania została wybrana firma P.P.U. Arwekon Sebastian Grabowski

Skip to content