Zapytanie ofertowe nr 1/S.WTZ/FOB/2022 w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzie wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający

 

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

 

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania zakupu dodatkowego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej, celem dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu Standardów Funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Usługi świadczone będą od 17 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. Realizator wsparcia,
tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

Zakup wyposażenia WTZ niezaliczony do kategorii kosztów I i II

 1. Aparat fotograficzny – matryca o rozdzielczości min. 24,1 MP, możliwość rozmytego tła w słabym oświetleniu, optyczny wizjer i ekran LCD, łączność WI-FI, ogniskowa obiektywu od 15 do 45 mm
 2. Kuchenka mikrofalowa – sterowanie mechaniczne, opcja podgrzewania i rozmrażania, moc min. 700 wat, oświetlenie wnętrza
 3. Lodówka – wysokość min. 200 cm, no Frost, z zamrażalnikiem na dole, sterowanie elektroniczne, alarm wzrostu temperatury
 4. Zmywarka – wymiary: szerokość min. 59,8 cm; program quick&shine, trzecia szuflada na sztućce, możliwość połowy załadunku, regulacja wysokości kosza, sterowanie elektroniczne, wolnostojąca, dno zmywarki ze stali nierdzewnej
 5. Termowentylator (4 sztuki) – grzałka elektryczna lub spiralna, oscylacyjne rozprowadzanie ciepła, cyfrowy panel sterowania, termostat, regulacja wysokości nawiewu, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
 6. Klimatyzator przenośny (4 sztuki) – w zestawie z elementami okiennymi do montażu rury odprowadzającej ciepłe powietrze oraz rurą do odprowadzania powietrza; funkcja inteligentnej kontroli temperatury,  prędkości nawiewu, sterowany pilotem
 7. Żelazko (2 sztuki) – marka Philips, antypoślizgowy uchwyt, blokada kapania, pionowy wyrzut pary, automatyczne wyłączanie, możliwość używania wody kranowej (funkcja Anti Calc, system antywapienny)
 8. Deska do prasowania (3 sztuki) – marka Vileda, wymiary: min. 120×38 cm, podstawka pod żelazko, blat z siatki metalowej
 9. Odkurzacz piorący – marka: Karcher, w zestawie z ssawką tapicerską i szczelinową, wąż z uchwytem, możliwość odkurzania na sucho
 10. Wypalarka do drewna z logotypem – temperatura pracy min. 240 stopni, średnica logo min. 20 mm, gwintowana wymienna końcówka
 11. Projektor – marka: Epson, min. 30 cm szerokości, jasność min. 3600 lumenów, typ matrycy: 3LCD, wielkość obrazu min. 30-350 cali
 12. Ekran projekcyjny – możliwość montowania sufitowego, wymiar min. 200×120 cm, tkanina trzywarstwowa, współczynnik odbicia światła 1.2, sterowanie pilotem
 13. Hafciarka komputerowa – marka: Brother, min. 10 czcionek do wyboru, pole haftu min. 120×160 mm, menu w języku polskim, w zestawie z igłami do haftu
 14. Maszyna do waty cukrowej – wbudowana szuflada na cukier, wyłącznik bezpieczeństwa, termostat z możliwością regulacji, wanna ze stali nierdzewnej, średnica min. 400mm,
 15. Napownica – marka Free Tec BD, wykonana z utwardzonego stopu, w zestawie z zatrzaskami
 16. Laptop (2 sztuki) – marka: Acer, procesor Intel Core i5, pamięć RAM min. 8GB, system operacyjny Windows 10, dysk min. 512 GB, matowa matryca, przekątna ekranu 15.6 cali, zintegrowana karta dźwiękowa, min. 2 złącza USB
 17. Grill elektryczny – marka: Delonghi, nieprzywieralna powłoka płyty, wyświetlacz LCD, niezależne termostaty, tacka ociekowa, wymienne płyty
 18. Krosno tkackie (5 sztuk) – wymiary min. 50×52,5×24,5 cm, wykonane z drewna, z grzebieniem do dociskania elementów
 19. Wypalarka do drewna ręczna (4 sztuki) – zasilana sieciowo, w zestawie z grotami do wyplania, stemplowania, lutowania, ostrze z tuleją zaciskową
 20. Kosa spalinowa – marka: Stihl, maksymalny ciężar 5 kg, średnica cięcia min. 400mm, głowica żyłkowa, z pasem nośnym tapicerowanym
 21. Kosiarka spalinowa – marka: Makita, szerokość koszenia min. 45 cm, pojemność kosza na trawę min. 50l, obudowa stalowa, możliwość regulacji rękojeści, z regulacją wysokości koszenia
 22. Bindownica termiczna – marka: Olympia, format a4, łączenie min. 150 arkuszy jednocześnie, laminowanie na gorąco i na zimno
 23. Elektryczna bindownica – marka: Fellowers Galaxy E-Wire, dziurkowanie min. 20 arkuszy, bindowanie min. 100 arkuszy jednocześnie, min. średnica grzbietu 10mm, szuflada na ścinki
 24. Odkurzacz (2 sztuki) – marka: Tefal, model: Silence Force Allergy+, dwupozycyjna szczotka, poziom hałasu maksymalnie 60dB, filtr cykloniczny, w zestawie z turboszczotką
 25. Sandwich (3 sztuki) – marka: Braville Dura Ceramic, regulacja temperatury, podświetlanie w trakcie pracy, antypoślizgowe stopy
 26. Stacja parowa – marka: Philips, model: Perfect Care Elite Plus, zbiornik na wodę min. 1,5l, ceramiczna stopa, moc min. 2600 W, automatyczne wyłączenie żelazka
 27. Suszarka do prania – marka: Electrolux, model: Perfect Care, szerokość min. 60 cm, pojemność min. 6kg, typ kondensacyjny, wyświetlacz elektroniczny LCD, możliwość opóźnienia startu, wyświetlanie czasu pracy
 28. Ekspres do kawy ciśnieniowy – marka: Philips, model: Latte Go, młynek ceramiczny, wbudowany pojemnik na mleko, zbiornik na wodę min. 1.5l, panel dotykowy, maksymalna wysokość naczynia min. 12 cm, sygnalizowanie wymiany filtra oraz konieczności odkamienienia,
 29. Urządzenie wielofunkcyjne – marka: Epson, drukarka, skaner, atramentowa, podajnik papieru min. 100 arkuszy, szybkość druku w czerni min. 20 stron/minutę, wyświetlacz dotykowy, złącze WiFi
 30. Maszyna do szycia, marka: Łucznik, min. 100 ściegów, konieczność ściegu owerlokowego, automatyczne ustawianie ściegów, regulacja docisku stopk

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 17 listopada 2022r. – 20 grudnia 2022 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: miasto Częstochowa

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 1/S.WTZ/FOB/2022

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2,
42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 16 listopada 2022 r. do godz. 10:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena jednoetapowa w oparciu o cenę złożonych ofert.

Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi wyposażenia) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty:

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 100% = 100 pkt.

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt.

Na zakończenie wyboru oferty powstanie lista rankingowa z maksymalnie
1 wykonawcą z najwyższą liczbą punktów.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Dorota Chrząstek, tel. 533-218-343 dostępna pon.-pt. w godz. 10:00-16:00 lub
e-mailowo: d.chrzastek@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Wybór wykonawcy:
Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Solo-Kolos sp. z o.o.

 

Skip to content