Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VII budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. 
Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji. 
 Dom Oczami Brata (etap VII inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
Miejsce i termin składania ofert: 
a) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów). 
b) Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 11 lipca 2022 roku o godzinie 12:00
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 
Piotr Bilski, tel. 792-47-59-22 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl
Wybór wykonawcy:
Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy P.P.U Arwekon Sebastian Grabowski

Skip to content