Zapytanie ofertowe 1/FOB/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2021 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem IIIa etapu budowy Domu Oczami Brata – Roboty budowlane (ściany nośne 1 piętra, elementy żelbetowe oraz stropodach w stanie surowym)

„KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”

Jeżeli aktywnie poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy, jesteś osobą gotową do rozwoju ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w projekcie  „KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi dostarczania posiłków

Zapytanie ofertowe nr 1/STUDIUM/FOB/2021 w ramach projektu „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Fundacja Oczami Brata poszukuje kandydata na stanowisko: asystent/asystentka biurowy/a

Praca w wymiarze pełnego etatu na czas określony lub umowa zlecenie. 

Wymagania preferowane:

Ukończone studia wyższe w kierunku lub specjalności administracja. 

Mile widziane doświadczenie w obsłudze biura, poczty elektronicznej, pracy z osobami z niepełnosprawnością, realizacji projektów. 

Szukamy osób empatycznych, których cechuje cierpliwość, chęć niesienia pomocy oraz osób, które posiadają umiejętności dobrej komunikacji.

Fundacja poszukuje Instruktora Terapii Zajęciowej!

Fundacja Oczami Brata poszukuje kandydata na stanowisko: instruktor terapii zajęciowej (pracownia komputerowa). Praca w wymiarze pełnego etatu na czas określony (umowa w zastępstwie).

Skip to content