Zobacz nasze projekty

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania w 2023 roku: 45 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 56 500,00 zł  ...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania w 2023 roku: 45 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 56 500,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 65 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 82 500,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025...

Akademia współpracy obywatelskiej 2.0

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2023, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego   Wartość dofinansowania: 167 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 195 000,00 zł   Zadanie "Akademia współpracy obywatelskiej 2,0" realizowane będzie w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, w tym miasta Częstochowy. Wsparcie zostanie skierowane do 100 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 5 nauczycieli z powyższych szkół. Cel główny...

Akademia współpracy obywatelskiej 2.0

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2023, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego   Wartość dofinansowania: 167 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 195 000,00 zł...

Wyposażenie siedziby Teatru Oczami Brata

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł   Wartość...

Wyposażenie siedziby Teatru Oczami Brata

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł     Zadanie ma na celu zakup wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Oczami Brata w Dom Oczami Brata w Częstochowie, w którym...

Produkcje spektaklu Teatru Oczami Brata

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 99 200,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 99 200,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 99 200,00 zł     Zadanie zakłada produkcję w latach 2023-2025 trzech spektakli teatralnych, wspierając i kształtując wartościowe zjawisko i trend we...

Produkcje spektaklu Teatru Oczami Brata

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 99 200,00 zł   Wartość...

Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 53 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 66 500,00 zł   Projekt „Prezentacja spektaklu...

Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 53 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 66 500,00 zł   Projekt „Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności” ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z terenu całej Polski sztuki teatralnej pt. "Cebula". Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób...

eFKA’3 – Festiwal Kultury Alternatywnej 3. edycja

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 210 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 264 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 180 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 225 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025 roku: 203 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 255 000,00 zł   Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejna edycja tego typu wydarzenia organizowanego na ul. Mielczarskiego w Częstochowie....

eFKA’3 – Festiwal Kultury Alternatywnej 3. edycja

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 210 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 264 000,00 zł  ...

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu...

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 725 504, 00zł Całkowity koszt inwestycji: 760 504,00 zł  Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 24 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 777 280, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:  777 280, 00 zł Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 777 280, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 1 376 160,...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 1 376 160, 00Całkowity koszt inwestycji: 1 376 939,00 zł Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla: 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy” Wartość...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w...

Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego...

Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO   Wartość dofinansowania: 431 000,00 zł   Całkowita wartość zadania: 431 000,00 zł   Celem działania jest dokończenie budowy Domu Oczami Barta, co pozwoli na uruchomienie biura fundacji dla 12 pracowników etatowych, poprzez doprowadzenie części rehabilitacyjnej i...

Terapeutyczne obiadowanie

Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1.: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące...

Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie

Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1.: Innowacje...

Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata

Zadanie Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Wartość dofinansowania: 2 499 340,00 zł   Całkowita wartość zadania: 3 124 175,00 zł...

Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata

Zadanie Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Wartość dofinansowania: 2 499 340,00 zł   Całkowita wartość zadania: 3 124 175,00 zł   Zadanie ma na celu dofinansowanie kontynuacji budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Przyszli mieszkańcy charakteryzują się niskim poziomem samodzielności i zaradności życiowej, są to osoby które nie są w stanie samodzielnie zamieszkać i prowadzić...

Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata

  Zadanie: Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     Wartość dofinansowania: 184 068,65 zł   Całkowita wartość zadania: 368 137,44 zł     Celem działania jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do użytkowania Domu Oczami Brata przez osoby z niepełnosprawnościami, tj. toalety i łazienki wraz z elementami wykończenia i wyposażenia, zakup i montaż windy – dostosowanej do przewozu...

Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata

  Zadanie: Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    ...

Młodzi i romantyczni

Młodzi i romantyczni

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł       Główną ideą...

Młodzi i romantyczni

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł       Główną ideą zadania jest skupienie, od 4.05.2022 do 30.11.2022 r., wokół projektu młodych, profesjonalnych artystów, którzy podejmą się realizacji widowiska scenicznego wykorzystującego materiał literacki zawarty w pierwszym tomie "Poezyj" Adama Mickiewicza "Ballad i romansów" i wynikającego z inspiracji tymi utworami. Do współpracy został...

KulturON

Zadanie dofinansowano z budżetu Państwa- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Relacyjność" wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt będzie wnosił krytyczny dyskurs o współczesnej rzeczywistości, poszukując i wykorzystując...

KulturON

KulturON

Zadanie dofinansowano z budżetu Państwa- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Relacyjność" wspiera i kształtuje wartościowe...

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy...

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji bytowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.   Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria: Zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego;...

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 185 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 235 000,00 zł   Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejne (drugie) tego typu wydarzenie organizowane na ul. Mielczarskiego w Częstochowie, w dzielnicy Stare Miasto (teren tzw. dużego getta). Festiwal to przestrzeń wykorzystująca różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, oparta na współdziałaniu różnych grup wiekowych i...

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 185 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 235 000,00 zł   Festiwal Kultury...

Cebula’tOn – prezentacja spektaklu pt. „Cebula” w miejscach pozbawionych dostępu do kultury

 Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł   Projekt "Cebula'tOn" ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z tzw. subregionu północnego województwa śląskiego spektaklu pt. "Cebula". Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 31 700,00 zł  Projektu "Studium współpracy edukacyjno-artystycznej" 2 ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację seminariów warsztatowych dla 15 absolwentów szkół i uczelni artystycznych. W ramach zadania planuje się organizację 2 seminariów warsztatowych z zakresu castingu...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita...

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2022”

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2022 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2022" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania:  1 027 900,00 zł Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 35 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,...

POMOC UKRAINIE

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata działań mających na celu zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie w okresie 1.04.2022-30.06.2022 r.  ...

POMOC UKRAINIE

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata...

Skip to content