Zobacz nasze projekty

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 31 700,00 zł  Projektu "Studium współpracy edukacyjno-artystycznej" 2 ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację seminariów warsztatowych dla 15 absolwentów szkół i uczelni artystycznych. W ramach zadania planuje się organizację 2 seminariów warsztatowych z zakresu castingu...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022Wartość dofinansowania: 2 531 260,00 złCałkowity koszt inwestycji: 2 531 260,00 zł Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022Wartość dofinansowania: 2 531 260,00...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 Wartość dofinansowania: 568 480, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 Wartość dofinansowania: 568 480, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:  568 480, 00 zł Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi" Zadanie Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi", dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Wrażliwi" wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi" Zadanie Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi", dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł...

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także...

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej. Wsparciem objęte zostaną osoby z niepełnosprawnością i osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością, zamieszkujące subregion północy województwa śląskiego w okresie 1.09.2017-31.12.2018. Projekt zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie...

Dom Oczami Brata

Budowa Domu Oczami Brata to największe przedsięwzięcie, jakiego podjęła się dotychczas Fundacja Oczami Brata. Marzenie to kiełkowało od lat. Rozpoczęcie jego realizacji wymagało wielu przygotowań i starań. 28 maja 2020 r. koparki wjechały na plac budowy przy ul. Brzezińskiej 57/59. To południowa część Częstochowy, dzielnica Błeszno. Działkę w formie darowizny przekazał na ten cel Paweł Bilski, Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.   Praca wre, a efektem ma być dwukondygnacyjny obiekt (zgodnie z projektem budowlanym został on podzielony na dwa budynki w zabudowie grupowej: budynek...

Dom Oczami Brata

Dom Oczami Brata

Budowa Domu Oczami Brata to największe przedsięwzięcie, jakiego podjęła się dotychczas Fundacja Oczami Brata. Marzenie to kiełkowało od lat. Rozpoczęcie jego realizacji wymagało wielu przygotowań i starań. 28 maja 2020 r. koparki wjechały na plac budowy przy ul....

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z...

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Teatr w głównej mierze ukierunkowany jest na spotkania uczniów, studentów czy osób dorosłych z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną z powodu różnego typu niepełnosprawności. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy dążą do odnalezienia w sobie artystycznej duszy oraz ujawniania swoich pasji i talentów. Uczestnicy podczas zajęć...

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”

Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych miejsc w mieście, zwłaszcza, że w Częstochowie nie ma czegoś porównywalnego.  W roku 2016 Miasto Częstochowa i Fundacja Oczami Brata założyły wspólnie Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”, w której zatrudnienie znalazło sześć osób z niepełnosprawnością. W ramach spółdzielni powstała również szczególna...

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa  21”

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”

Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją...

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym...

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym Proxima w Krakowie, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie), osoby z niepełnosprawnością intelektualną (m.in. uczestnicy zajęć Fundacji Oczami Brata) oraz lokalna społeczność zamieszkująca teren tzw. Starego Miasta w Częstochowie (dawny obszar tzw. starego getta). Łącznie w spektakl zostanie zaangażowanych 50 osób, w tym...

Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY! Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul. Mielczarskiego. Za organizację imprezy odpowiada Fundacja Oczami Brata. Nowy festiwal odbędzie się pod koniec wakacji, a konkretnie od 27 do 29 sierpnia. Miejscem kulturalnych działań będzie Stare Miasto. Wiele wydarzeń zorganizowanych zostanie w okolicach ul.Mielczarskiego w Częstochowie. To właśnie tutaj od grudnia 2016 r. mieści się...

Festiwal Kultury Alternatywnej

Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY! Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul....

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

Zadanie realizowane w ramach Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2021 Zadanie "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie - 2021" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

Zadanie realizowane w ramach Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2021 Zadanie "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie - 2021" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 297 618,70 zł Całkowity koszt inwestycji: 308 118,70 zł  Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 25 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz...

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2020-2021 Wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 1 500 000,00 zł   Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla: 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie...

Wszyscy jesteśmy inni

Wszyscy jesteśmy inni

Projekt "Wszyscy jesteśmy inni" finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ma na celu odbycie 10 miesięcznego Wolontariatu przez osoby z różnych krajów, poznanie innej kultury oraz nabycie nowych umiejętności.   W sierpniu 2021 roku Fundacja Oczami Brata...

Wszyscy jesteśmy inni

Projekt "Wszyscy jesteśmy inni" finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ma na celu odbycie 10 miesięcznego Wolontariatu przez osoby z różnych krajów, poznanie innej kultury oraz nabycie nowych umiejętności.   W sierpniu 2021 roku Fundacja Oczami Brata przywita 3 osoby z Francji: Alexandre, Orlane i Margot  i jedną z Hiszpanii: Natalie. Będą to Wolontariusze którzy aż do maja 2022 będą wspierać Nas w naszych działaniach oraz tworzyć własne inicjatywy wynikające ich pomysłów i doświadczeń. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, zwiększenie samodzielności uczestników oraz ich...

AKTON – AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacje o projekcie „AKTON - aktywizacji osób z niepełnosprawnością” Projekt „AKTON - aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji, na rzecz min. 430 osób (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) z terenu subregionu północnego województwa śląskiego (M. Częstochowa i powiaty: częstochowski, kłobucki i...

AKTON – AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

AKTON – AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacje o projekcie „AKTON - aktywizacji osób z niepełnosprawnością” Projekt „AKTON - aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji, na rzecz min. 430 osób (osób zagrożonych...

KONTYNUACJA BUDOWY SIEDZIBY TEATRU OCZAMI BRATA W CZĘSTOCHOWIE

KONTYNUACJA BUDOWY SIEDZIBY TEATRU OCZAMI BRATA W CZĘSTOCHOWIE

Nazwa zadania: Kontynuacja budowy siedziby Teatru Oczami Brata w Częstochowie  Zadanie Kontynuacja budowy siedziby Teatru Oczami Brata w Częstochowie , dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,...

KONTYNUACJA BUDOWY SIEDZIBY TEATRU OCZAMI BRATA W CZĘSTOCHOWIE

Nazwa zadania: Kontynuacja budowy siedziby Teatru Oczami Brata w Częstochowie  Zadanie Kontynuacja budowy siedziby Teatru Oczami Brata w Częstochowie , dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych . Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 637 326,46 zł Zadanie ma na celu kontynuację budowy siedziby Teatru Oczami Brata w Domu Oczami Brata w...

STUDIUM WSPÓŁPRACY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNEJ

Nazwa zadania: Studium współpracy edukacyjno-artystycznej Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych . Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 42 200,00 zł Projektu "Studium współpracy edukacyjno-artystycznej" ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację...

STUDIUM WSPÓŁPRACY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNEJ

STUDIUM WSPÓŁPRACY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNEJ

Nazwa zadania: Studium współpracy edukacyjno-artystycznej Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach...

Wystarczy kochać

Wystarczy kochać

26 czerwca 2015 roku, o godz. 17.00 w Hali Sportowej Częstochowa (ul. Żużlowa 4) odbyła się promocja książki pt. „Wystarczy kochać. Karol zmienił nasze życie” autorstwa Jadwigi Bilskiej i Pawła Bilskiego. Książka, składająca się z dwóch części, jest wzruszającą...

Wystarczy kochać

26 czerwca 2015 roku, o godz. 17.00 w Hali Sportowej Częstochowa (ul. Żużlowa 4) odbyła się promocja książki pt. „Wystarczy kochać. Karol zmienił nasze życie” autorstwa Jadwigi Bilskiej i Pawła Bilskiego. Książka, składająca się z dwóch części, jest wzruszającą opowieścią o miłości, poświęceniu i nadziei. W pierwszej części została przedstawiona historia rodziny wychowującej dziecko z Zespołem Downa. To płynąca prosto z serca opowieść matki, dla której syn, mimo swej niepełnosprawności, jest największym darem otrzymanym od Boga, a trud jego wychowania traktowany jest, jako szczególne...

Częstochowa Niepełnosprawnym

Misją Fundacji Oczami Brata jest patrzenie na świat oczami osób z niepełnosprawnością, dlatego też w październiku 2015 roku fundacja jako reprezentant organizacji podpisała Partnerstwo "Częstochowa-Niepełnosprawnym", w którym obecnie przewodniczy. Celem partnerstwa jest m.in. pomoc w opracowaniu i realizacji działań związanych z polityka miasta na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym programu „Częstochowa Niepełnosprawnym”  dotyczącym działań na rzecz aktywizacji i integracji z osobami z niepełnosprawnością. W skład partnerstwa wchodzi Fundacja Widzialni, Częstochowskie Stowarzyszenie...

Częstochowa Niepełnosprawnym

Częstochowa Niepełnosprawnym

Misją Fundacji Oczami Brata jest patrzenie na świat oczami osób z niepełnosprawnością, dlatego też w październiku 2015 roku fundacja jako reprezentant organizacji podpisała Partnerstwo "Częstochowa-Niepełnosprawnym", w którym obecnie przewodniczy. Celem partnerstwa...

(NIE)PEŁNOSPRAWNI – AKTYWNI KULTURALNIE

(NIE)PEŁNOSPRAWNI – AKTYWNI KULTURALNIE

Wrzesień i październik stoi w Fundacji Oczami Brata pod znakiem cyklicznego projektu „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”. Co roku wczesną jesienią odbywa się innowacyjny projekt, który łączy osoby o różnej sprawności. Idea „(Nie)pełnosprawni – aktywni...

(NIE)PEŁNOSPRAWNI – AKTYWNI KULTURALNIE

Wrzesień i październik stoi w Fundacji Oczami Brata pod znakiem cyklicznego projektu „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”. Co roku wczesną jesienią odbywa się innowacyjny projekt, który łączy osoby o różnej sprawności. Idea „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” powstała w 2012 roku. Celem idei jest organizowanie  działań ukierunkowanych na promocję autorskiej twórczości uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnościami oraz działań mających na celu zwiększenie integracji oraz tolerancji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną ze względu na różne...

„KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 137 osób młodych (75 kobiet i 62 mężczyzn) w wieku do 29 lat z województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz niekorzystnych warunków...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Akademia współpracy obywatelskiej

"Akademia współpracy obywatelskiej" realizowane jest od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, tj. Miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, myszkowski oraz kłobucki..Wsparcie jest kierowane do 200 uczniów...

Akademia współpracy obywatelskiej

"Akademia współpracy obywatelskiej" realizowane jest od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, tj. Miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, myszkowski oraz kłobucki..Wsparcie jest kierowane do 200 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 10 nauczycieli z powyższych szkół, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 10 podmiotów ekonomii społecznej (PES) zainteresowanych współpracą z wolontariuszami. Cel główny projektu to: wzrost partycypacji osób młodych w Częstochowie w sprawach publicznych poprzez następujące działania:-...

Razem Budujemy Nowy Klimat Miasta – Częstochowa 2021

Projekt "Razem Budujemy Nowy Klimat Miasta - Częstochowa 2021" został sfinansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Europejski Korpus Solidarności powstał, aby integrować młodzież, która swoimi działaniami chce przyczynić się do poprawy świadomości społecznej w zakresie możliwości działań społeczności lokalnej, postawy obywatelskiej i ekologii. Projekt "Budujemy Nowy Klimat Miasta - Częstochowa 2021" to program stworzony dla społeczności lokalnej, który ma na celu wzrost wiedzy społeczności miasta na temat ekologii i działań dla środowiska, pokazywanie postaw proekologicznych...

Razem Budujemy Nowy Klimat Miasta – Częstochowa 2021

Razem Budujemy Nowy Klimat Miasta – Częstochowa 2021

Projekt "Razem Budujemy Nowy Klimat Miasta - Częstochowa 2021" został sfinansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Europejski Korpus Solidarności powstał, aby integrować młodzież, która swoimi działaniami chce przyczynić się do poprawy świadomości...

Skip to content