Zobacz nasze projekty

Młodzi i romantyczni

Młodzi i romantyczni

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł       Główną ideą...

Młodzi i romantyczni

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł       Główną ideą zadania jest skupienie, od 4.05.2022 do 30.11.2022 r., wokół projektu młodych, profesjonalnych artystów, którzy podejmą się realizacji...

KulturON

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł   Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Relacyjność" wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt będzie wnosił krytyczny dyskurs...

KulturON

KulturON

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł   Produkcja spektaklu pod...

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy...

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji bytowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.   Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria: Zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego;...

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł   Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejne (drugie) tego typu wydarzenie organizowane na ul. Mielczarskiego w Częstochowie, w dzielnicy Stare Miasto (teren tzw. dużego getta). Festiwal to przestrzeń wykorzystująca różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, oparta na współdziałaniu różnych grup wiekowych i...

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł   Festiwal Kultury...

Cebula’tOn – prezentacja spektaklu pt. „Cebula” w miejscach pozbawionych dostępu do kultury

 Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł   Projekt "Cebula'tOn" ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z tzw. subregionu północnego województwa śląskiego spektaklu pt. "Cebula". Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 31 700,00 zł  Projektu "Studium współpracy edukacyjno-artystycznej" 2 ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację seminariów warsztatowych dla 15 absolwentów szkół i uczelni artystycznych. W ramach zadania planuje się organizację 2 seminariów warsztatowych z zakresu castingu...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita...

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2022”

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2022 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2022" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania:  1 027 900,00 zł Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 35 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,...

POMOC UKRAINIE

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata działań mających na celu zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie w okresie 1.04.2022-30.06.2022 r.  ...

POMOC UKRAINIE

POMOC UKRAINIE

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata...

POMOC UKRAINIE

Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością

Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł Całkowity koszt: 356 950,00 zł   Miejscem realizacji zadania jest tzw....

Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością

Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł Całkowity koszt: 356 950,00 zł   Miejscem realizacji zadania jest tzw. subregion północny województwa śląskiego, czyli powiaty Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski. Grupę docelową stanowi 200 osób z niepełnosprawnością (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności), które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022Wartość dofinansowania: 2 531 260,00 złCałkowity koszt inwestycji: 2 531 260,00 zł Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022Wartość dofinansowania: 2 531 260,00...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 Wartość dofinansowania: 568 480, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 Wartość dofinansowania: 568 480, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:  568 480, 00 zł Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi" Zadanie Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi", dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Wrażliwi" wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi" Zadanie Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi", dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł...

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także...

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej. Wsparciem objęte zostaną osoby z niepełnosprawnością i osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością, zamieszkujące subregion północy województwa śląskiego w okresie 1.09.2017-31.12.2018. Projekt zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie...

Dom Oczami Brata

Budowa Domu Oczami Brata to największe przedsięwzięcie, jakiego podjęła się dotychczas Fundacja Oczami Brata. Marzenie to kiełkowało od lat. Rozpoczęcie jego realizacji wymagało wielu przygotowań i starań. 28 maja 2020 r. koparki wjechały na plac budowy przy ul. Brzezińskiej 57/59. To południowa część Częstochowy, dzielnica Błeszno. Działkę w formie darowizny przekazał na ten cel Paweł Bilski, Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.   Praca wre, a efektem ma być dwukondygnacyjny obiekt (zgodnie z projektem budowlanym został on podzielony na dwa budynki w zabudowie grupowej: budynek...

Dom Oczami Brata

Dom Oczami Brata

Budowa Domu Oczami Brata to największe przedsięwzięcie, jakiego podjęła się dotychczas Fundacja Oczami Brata. Marzenie to kiełkowało od lat. Rozpoczęcie jego realizacji wymagało wielu przygotowań i starań. 28 maja 2020 r. koparki wjechały na plac budowy przy ul....

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z...

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Teatr w głównej mierze ukierunkowany jest na spotkania uczniów, studentów czy osób dorosłych z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną z powodu różnego typu niepełnosprawności. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy dążą do odnalezienia w sobie artystycznej duszy oraz ujawniania swoich pasji i talentów. Uczestnicy podczas zajęć...

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”

Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych miejsc w mieście, zwłaszcza, że w Częstochowie nie ma czegoś porównywalnego.  W roku 2016 Miasto Częstochowa i Fundacja Oczami Brata założyły wspólnie Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”, w której zatrudnienie znalazło sześć osób z niepełnosprawnością. W ramach spółdzielni powstała również szczególna...

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa  21”

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”

Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją...

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym...

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym Proxima w Krakowie, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie), osoby z niepełnosprawnością intelektualną (m.in. uczestnicy zajęć Fundacji Oczami Brata) oraz lokalna społeczność zamieszkująca teren tzw. Starego Miasta w Częstochowie (dawny obszar tzw. starego getta). Łącznie w spektakl zostanie zaangażowanych 50 osób, w tym...

Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY! Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul. Mielczarskiego. Za organizację imprezy odpowiada Fundacja Oczami Brata. Nowy festiwal odbędzie się pod koniec wakacji, a konkretnie od 27 do 29 sierpnia. Miejscem kulturalnych działań będzie Stare Miasto. Wiele wydarzeń zorganizowanych zostanie w okolicach ul.Mielczarskiego w Częstochowie. To właśnie tutaj od grudnia 2016 r. mieści się...

Festiwal Kultury Alternatywnej

Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY! Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul....

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

Zadanie realizowane w ramach Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2021 Zadanie "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie - 2021" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

Zadanie realizowane w ramach Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2021 Zadanie "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie - 2021" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 297 618,70 zł Całkowity koszt inwestycji: 308 118,70 zł  Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 25 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz...

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2020-2021 Wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 1 500 000,00 zł   Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla: 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie...

Wszyscy jesteśmy inni

Wszyscy jesteśmy inni

Projekt "Wszyscy jesteśmy inni" finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ma na celu odbycie 10 miesięcznego Wolontariatu przez osoby z różnych krajów, poznanie innej kultury oraz nabycie nowych umiejętności.   W sierpniu 2021 roku Fundacja Oczami Brata...

Wszyscy jesteśmy inni

Projekt "Wszyscy jesteśmy inni" finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ma na celu odbycie 10 miesięcznego Wolontariatu przez osoby z różnych krajów, poznanie innej kultury oraz nabycie nowych umiejętności.   W sierpniu 2021 roku Fundacja Oczami Brata przywita 3 osoby z Francji: Alexandre, Orlane i Margot  i jedną z Hiszpanii: Natalie. Będą to Wolontariusze którzy aż do maja 2022 będą wspierać Nas w naszych działaniach oraz tworzyć własne inicjatywy wynikające ich pomysłów i doświadczeń. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, zwiększenie samodzielności uczestników oraz ich...

AKTON – AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacje o projekcie „AKTON - aktywizacji osób z niepełnosprawnością” Projekt „AKTON - aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji, na rzecz min. 430 osób (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) z terenu subregionu północnego województwa śląskiego (M. Częstochowa i powiaty: częstochowski, kłobucki i...

AKTON – AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

AKTON – AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacje o projekcie „AKTON - aktywizacji osób z niepełnosprawnością” Projekt „AKTON - aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji, na rzecz min. 430 osób (osób zagrożonych...

Skip to content